Sorunun çözümü eve dönüşe indirgenemez                                  

Radikal iki 23 Aralık 2007  

Bir süredir Kürt sorununda yeni bir evreye girildiğine dair kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Başbakan R.Tayyip Erdoğan, 5 Kasım’da Bush ile yaptığı görüşme sonrasında Kürt sorunu konusunda yapılacak hazırlığın içeriğini açıkladı.  Düşünülenin, bugüne kadar birkaç kez denenen ve 2 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan “eve dönüş yasasının” sonuç verici hale getirilmesi olduğu […]

Devam >>

Tezkere Bölge Savaşın İlanıdır!

30 Ekim 2007  Evrensel Gazetesi

Bu yazı okuduğunda, Güneydoğudaki operasyonlar, K. Irak hava saldırıları, Kandil dağına bombalama ve sokaklarda “cadı avcılığı” devam ediyor olacak. Beklide, K Irak’a kara hareketi başlamış olacak. Kısaca savaş hali her yönüyle hüküm sürmeye başladı. Sokaklarda göstericiler, linç edecek Kürt ya da Kürt sever aradığı, ülkenin dört bir yanında “şehidine sahip […]

Devam >>

22 Temmuz Gölgesinde Diyarbakır Konferansı  

4 Ekim 2007 Birgün Gazetesi

29–30 Eylül 2007 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleşen “Türkiye’de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler” başlık konferans basında geniş yer aldı. Son beş yıldır yurtiçinde ve yurtdışında böylesi birçok konferans düzenlendi. Her konferansta “bu kendi alanında ilk oldu” sözüne de artık alıştık. Tabiî ki her birinin kendine özgün önemli yanları, kazanımları ve […]

Devam >>

Kürt Sorununda Kapatılmak İstenen Kapı      

27 Eylül 2007 Bu Yazı Azadiya Welat’ta gazetesinin Türkçe eki olarak yayınlanan Gündem’in 27 Eylül 2007 günü yayınlanmıştır.

Mecliste, DTP’nin grup kurması, demokratik çözüm isteyenler tarafından bir şans olarak görüldü. Soruna çözüm arayışlarının parlamenter zemine çekilmesi yeni çatışmaların, ölümlerin, sosyal, ekonomik ve kültürel tahribatın önüne geçilmesi sonucu doğuracaktı. Ancak 2 ay gibi kısa sürede olup-bitene göz […]

Devam >>

Şemdinli’den Ankara’ya Kürt Sorunu (2007)

Hakan Tahmaz, Kürt sorunu konusunda gelişme göstermenin, ancak ve ancak Türkiye’nin demokratikleşebilmesiyle mümkün olduğunu söylüyor. “Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve Kürt sorununun çözümünün yolunu açacak kilit mesele, ordunun siyasal yaşam üzerindeki vesayetinin son bulmasını sağlamaktır,” diyen Tahmaz’ın kitabının birinci bölümü, iki yıllık sürece ilişkin bir değerlendirmeden oluşuyor. İkinci bölüm, Tahmaz’ın Kürt sorunu konusunda yayınlanmış makalelerinden ve üçüncü […]

Devam >>

Peki Şimdi Ne Olacak?

BİRGün Gazetesi  Yazı Dizisi:  15 Eylül 2007    

Hakan Tahmaz: Kürt hareketinde sarsıntı var

Kürt hareketi ortak bir politik eksen içinde ilerleyemiyor. Bu da yeni bir durum değil. 1999 yılında Öcalan tarafından uygun görülen siyaseti tam anlamıyla uygulayamadıklarını düşünüyorum. Bu hareketi bir rotaya sokan güç zayıfladı. Kürtlerin bir kısmı Barzani’ye, bir kısmı Avrupa’ya bakmaya başladı. Yani […]

Devam >>

AKP’nin Diyarbakır Taarruzu   

Gerçek Gündem 15 Eylül 2007

22 Temmuz seçiminden hemen sonra Başbakan, biraz da seçim başarısınız sarhoşluğuyla AKP yöneticilerine yapılacak ilk yerel seçimlerinde bazı belediye başkanlıklarını kazanmaları talimatı verdi. Bunlar İzmir, Çankaya, Hakkâri, Diyarbakır ve Tunceli belediyesiydi. Bu belediyelerden İzmir ve Çankaya uzun dönemdir sosyal demokratlar tarafından yönetilmektedir. Diyarbakır 2 dönemdir DTP geleneğinin yönetimde. Tunceli ise […]

Devam >>

Anayasa Tartışması ve Sol   

Radikal 2 – 9 Eylül 2007    

AKP’nin 22 Temmuz seçim beyannamesinde ve 60. hükümet programında sivil anayasa yapılması ağırlıklı yer tutuyor. Sivil anayasa yapma fikri toplumun geniş kesimlerde olumlu yankı buldu. Tartışma anayasa taslağının kamuoyuna duyurulmasıyla daha şiddetlenecek ve yaygınlaşacak. Şimdi Kenan Evren anayasasının tozlu raflalar gönderme fırsatı doğmakta.

Sol, 25 yıldır her fırsatta […]

Devam >>