Demokratik Çözüm İradesi

Kürt sorunu kritik bir aşamada. Son birkaç yıldır Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, uluslararası konjektür ve mücadelenin ulaştığı boyut Türkiye’nin bu sorunu daha fazla eskisi gibi sürdürmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Bu nedenle Kürt sorunu bir geçiş aşamasında denebilir.

AKP hükümeti,  Kürt sorununun çözümünü ABD’nin ferasetine bırakmış durumda. ABD’nin atacağı adımlara, geliştireceği stratejiye göre Kürt sorununu  “çözmeyi” düşünüyor. […]

Devam >>

Evlatlarımızı Lübnan’a Göndermeyeceğiz!

AKP, Lübnan’a asker göndermenin hazırlıklarını  yapıyor. Bizler savaş karşıtları, ABD’nin yeni Ortadoğu yaratma politikasına karşı olanlar, barış yanlıları 1 Mart öncesinde olduğu gibi şimdi de Lübnan tezkeresini engellemek için kollarımız sıvamalıyız.

Şimdi işimiz daha kolay. Çünkü, 1 Mart’ta TBMM’den Irak tezkeresinin çıkmaması için  gösterdiğimiz çabaların haklılığı, Irak bataklığında yaşananları  gazetelerde okuyan, TV’den   izleyen  geniş kamuoyu […]

Devam >>

BİRARADA YAŞAM İRADESİ

BİRGÜN Gazetesi 10 Temmuz 2006

Son dönemde toplumsal parçalanma, ayrışma ve kopuşun değişik boyutlarına dikkat çeken, pek çok yazı yazıldı. Birçoğundan “sessiz bir çığlık” yükseldi. Toplum olarak sözü edilen tehlikenin ve dikkat çekilen sorunların ulaştığı boyutun ne derece idraki içindeyiz, kuşkuluyum. Çünkü dikkat çekilen tehlikenin ortadan kaldırılması, savuşturulması için etkin bir müdahalede bulunamadığımız gibi, aksine, […]

Devam >>

Adalet Duygusu Zedelendi

19 Nisan 2006 BirGün Gazetesi

Bu süreçte tutuklanan ve gözaltına alınan çocukların sistematik işkenceden geçirilmiş olunması önemsenmediği gibi ölen insanların arasında 3 ile 9 yaş arasında altın çocuğun varlığı hatta ölenlerden 4 kişinin gaz bombası tüfeğinden çıkan metal parçalarla ölmesi üzerinden hiç durulmaması ve önemsenmemesinin bedelinin nasıl ödeyeceğimizin farkında mıyız? Bütün bunların sorumluları hakkında aynı […]

Devam >>

Sol Ve Gelecek

Gelecek Dergisi Nisan 2006 Sayı:31                           

Son aylarda solda yeni arayışlar yine revaçta. Gerek sosyal demokrat,  gerekse de sosyalist soldaki boşluğu doldurmaya yönelik bu arayışlar, solun toplumsal etkisinin dibe vurmuş olması nedeniyle de hemen ilgi merkezi oluyor. Neredeyse çeyrek yüz yıldır Türkiye solu bu arayışını sonuçlandıramadı. Bu amaca yönelik yapılan tartışmalar, sürdürülen çabalar birçok insanı […]

Devam >>

Sendikal  Kısıtlamaları Aşmak İçin

Gelecek Dergisi Ocak 2006 Sayı: 28

 Son günlerde siyasal gelişmelerin günlük akışı içersinde  sesiz sedasız   tartışılan konulardan  biri de çalışma   alanına ilişkin yapılmak istenen düzenlemeler üzerine sürmekte. Tartışmalardan biri   Eylül ayı başında Türk-İş tarafından hazırlanan “Anayasanın Çalışma  Hayatını Düzenleyen Hükümleri İle İlgili Değişiklik Önerileri, Taslak Görüşü” başlıklı rapor üzerine.Daha önce AB yetkilileri tarafından   geçiştirilen  sendikal […]

Devam >>

Şemdinli’den görünenler

BirGün Gazetesi 16 Aralık 2005

10 gün önce 30 kişiden oluşan Yurttaş Heyeti Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Van’da bir dizi görüşmeler yaptı. Dört ayrı yerde  Vali, Kaymakam, Belediye Başkanlarıyla yapılan görüşmelerin yanı sıra  sivil toplum örgütleri temsilcileri ve halkın geniş katılımıyla toplantılar yapıldı. Yurttaş Heyeti üç gün boyunca edindikleri izlenimlerini ve çıkarttıkları sonuçları basın toplantısıyla […]

Devam >>

Daha Etkin ve Daha Güçlü Küresel BAK  

Gelecek Dergisi Ekim 2005 sayı: 26

Irak’ın işgalinin üçüncü  yılının  son çeyreğinde savaş  karşıtı hareketin muhasebesini yapmakta yarar var. Uluslararası küreselleşme karşıtı ve savaş karşıtı hareketin bir parçası olarak uluslararası mücadelenin deneyimi ışında bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu değerlendirme bizlere ABD’nin İran ve Suriye gibi ülkelere yönelik tehditlerinin güncelliğini koruduğu bir süreçte savaş karşıtı hareketin […]

Devam >>