Yeni siyaset ve sivil toplum

AK Parti’nin hikâyesi, Türkiye’nin 90’ların başındaki büyük rejim krizine dayanıyor. Dünyadaki değişime paralel laik, Türk, sosyal devlet yapısını sarılmaya başladı.  Küreselleşmeye uyum sosyal devletin tasfiyesini dayattı. Cumhuriyetin kuruluşunda dışlanan Kürdlerin ve siyasal İslamcıları gelişen mücadelesi rejimin eskisi gibi sürmesine izin vermedi.

Geleneksel siyasi partiler, kurumsal yapılar, sendikalar, meslek örgütleri ve bütün sivil toplum örgütlerin gerilemeye, […]

30 Mayıs 2017
Read More >>

Çözümün, barışın zeminini güçlendirmek     

Anayasa değişikliğinin Kürd seçmenden beklenenin ötesinde “evet” oyu alarak yürürlüğe girmesi, bazı çevrelerde iki yıldır izlenen Kürdpolitikasının revize edilmesi beklentisine yol açtı. Güvenlik eksenli politikanın yumuşatılması, diyaloğa kapı aralanması ve barış/çözüm sürecinin gelişme ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Siyasi  iktidarın ve tarafların yeniden barış sürecine dönmeye hazır olup olmadıkları yada buna istekli olup olmadıkları ayrı bir tartışma […]

29 Mayıs 2017
Read More >>

Washington buluşması

Trump-Erdoğan görüşmesiyle Türkiye’deki kutuplaşmanın ne derece keskin ve kalıcı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

İki liderin 3 dakika süren basın açıklamaları sonrasında, dış politika uzmanı akademisyenler, köşe yazarları, siyasetçiler, “başarı veya başarısızlık” olarak ele aldılar. Halbuki, sonuç görüşmenin bir iki gün öncesinden belliydi. Her iki taraf içinde sürpriz yoktu.

Türkiye, ortak açıklamada özellikle PYD […]

20 Mayıs 2017
Read More >>

Büyüyen Kriz

Türkiye çok yönlü ve boyutlu bir kriz yaşıyor. Krizi iç dinamikleriyle çözme becerisi ve takati olduğunu söyleyebilmek oldukça zor. Dış dinamiklerin  itelemesiyle aşılması ise hayli zaman alacağa benziyor.

16 Haziran referandumuyla, yönetim modelinde karmaşık değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı yönetimi olarak tanımlan modelin gereği olarak devlet kurumları reorganize edilmeye çalışılacak.  Devlet memurları yasası, seçim ve siyasi partiler […]

12 Mayıs 2017
Read More >>

Çözümün Yolu Kobani’den geçiyor

 TÜKENMEZİl Bahar-Yaz 2017 sayı-25-26

Fırat’ın batısından, Ankar’nın elini zayıflatan her gelişme; yenilgi olarak algılanıyorken, Fırat’ın doğusunda ise barış umudunun güçlenmesi olarak görülüyor

Newroz’dan bir ay sonra, tekrar Diyarbakır’daydım. Bu kez daha geniş bir kesimle bir arada olduk.  DİTAM’ın (Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi’nin) ToplumsalBarış Ağı 3.Toplantısında sunuş yaptım.  Bölgede  faaliyet gösteren 70’e yakın sivil toplumtemsilcisinin katıldığıtoplantıda […]

1 Mayıs 2017
Read More >>