Sosyalistlerinin Kürdistan Gerçeğiyle İmtihanı

Üç Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:19-20 2014-15

Giriş

Marx ve Engenls Komünist Manifesto ’da devrim beklentisi içinde oldukları Avrupa’da devrimin iki ana büyük gücünden söz ederler. Birincisi zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan proletaryanın muazzam dinamik, sosyal ve büyük gücü. İkinci ise devlet olma talebiyle ayağa kalkan ezilen ulusların ilerici ulusal güçleri. Türk sosyalistleri ise […]

19 Ekim 2015
Read More >>

Hakan Tahmaz: “Barış artık muhatabını arıyor”

Türkiye Barış Meclisi sözcüsü Hakan Tahmaz, barış mücadelesine ilişkin Sosyalist İşçi gazetesinin sorularını yanıtladı.

Suruç katliamından sonra başlayan savaşın temel nedeni sizce nedir?

Hakan Tahmaz: Savaş yeniden neden başladı sorusunun yanıtı, çözüm sürecinden tarafların ne beklediğinin yanıtında gizili. Benzer sorunlara çözüm arayan her ülkede olduğu gibi,  bizde de çözüm sürecinin başında iki tarafın beklentisi birbirinden çok farklıydı. […]

4 Ekim 2015
Read More >>