Anayasa Mahkemesi ve CHP

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’ye para caza vermesi yasalara uygun olabilir ama siyaseten doğru ve evrensel hukuk devleti normlarına uygun değildir.

CHP, uzun bir süredir AKP’yi Meclis çalışmasıyla frenleyemediği olur olmaz her konuda Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor.

Bu başvuruları doğru, yanlış, haklı veya haksız bulabiliriz. Şahsen birçoğunu yanlış buluyorum. Hatta bazıları vahim siyasi hatadır.  Örneğin Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili 2007 yılında yapılan başvuru böyledir.

Bu siyasal hatanın sonuçları hep beraber gördük.

Bütün bunlar siyasal ve hukuksal değerlendirmeler. Ancak bu hiçbir biçimde ana muhalefet partisinin veya siyasi partilere anayasada tanınmış olan Anayasa Mahkemesi yoluyla hükümeti denetleme hakkının ortadan kaldırılmasına veya tehdidine vesile veya bahane yapılamaz.

CHP siyasetinin doğru bulmuyor olmak, yapılan hukuksuzluğa, siyasal hataya ve nihayetinden yargı vesayetine sessiz kalmamızı gerektirmez. Aksine buna sessiz kalmak,  yaratılan korku imparatorluğuna boyun eğmek olur.

Yani CHP olur olmaz yere Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptığı için cezalandırılamaz, bu hakkın kullanılması elinden alınamaz veya önlenmeye çalışılamaz.

Bunlar yapıldığında Anayasa Mahkemesi açıktan siyasi iktidarın safında yer almış olur.

Kabul edilsin, edilmesin bugün olan budur.

Siyasi iktidarın padişahlık ilan etme yolunda ilerlediğine ilişkin yüksek itirazların olduğu bir dönemde CHP’ye Anayasa Mahkemesi’nin para cezası vermesini böyle yorumlanmaya oldukça müsait bir durumdur.

İktidar karşıtı her renkten, her cinsten insanların “hükümet bütün devlet organlarını ele geçirdi veya AKP devletleşiyor”  eleştirilerinin veya kaygılarının dillendirdiği bir ortamda bu kararın verilmesi vahim siyasal hatadır.

Çünkü Anayasa Mahkemesi, esas olarak siyasal bir organdır. Siyasal durumu dikkate almadan hiçbir biçimde karar verildiği bugüne kadar görülmemiştir.

Buna rağmen kendisiyle ilgili bir itiraz nedeniyle CHP para cezası vermesi  “kör gözüne parmağım” hesabıdır.

CHP, Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmının siyasal taraflı olduğu gerekçesiyle kendi başvurusunun bu üyeler tarafından incelenmesine itiraz ederek reddi hâkim talebinde bulunmuştur.

Yani bizzat Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında şikâyette bulunmuştur. Mahkeme üyeleri ise kendileri hakkındaki şikayeti yersiz bularak şikayetçileri cezalandırmıştır.

Başka benzer örneklerde var.

Bu da Türkiye’nin yargı sisteminin garabetini gösteriyor.

İleri demokrasi buysa kalsın biz almayalım.

24 Ocak 2012