Fırsat, müzakere ve Demokratik Özerklik

Kürt sorununda, Diyarbakır’da 649 sivil toplum örgütünün ortak tutum almaları dönüm noktası. Daha sonra Türkiye’nin birçok metropol ilinde sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve yurttaş girişimleri konuya ilişkin geçmiş yıllarda yapılanlardan çok farklı içerikte ve yaygın bir biçimde basın açıklaması yaptılar. Bunlardan bazıları, ilk kez ve kurumsal tavır belirlediler.

Bu açıklamaların dikkat çekici bir […]

3 Eylül 2010
Read More >>