DTP davası turnusol kâğıdı

Evrensel Gazetesi 30 Eylül 2008

Türkiye 2007 yılı ortasından itibaren Kürt sorununda eski politikasını yeniden uygulamaya başladı. Hatırlanacağı üzere Genelkurmayın 28 Nisan 2007 tarihinde yayınladığı muhtıra bildirisinin son cümlesi “ne mutlu Türküm diyen anlayışa karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır” şeklinde bitiyordu. Bu cümle 28 Nisan e-muhtırasının sadece cumhurbaşkanı seçimleriyle sınırlı değil […]

30 Eylül 2008
Read More >>

Yeni Türkiye için kurucu ideoloji sorgulanmalı

7 Eylül 2008 Taraf Gazetesi

Solun Ergenekon operasyonuna karşı tavrını Kemalizm’e indirgeyerek açıklamak mümkün değildir. Her şeyden önce soruşturmanın AKP dönemiyle sınırlı yürütülmesi, Fırat’ın öte yakasına gidilmemesi, özellikle de Susurluk soruşturmasından ortaya çıkan gerçeklerle ilişkilendirilmeme gayreti; solun bir kesiminde ciddi kaygıların oluşmasına neden olmuştur. / Gazete sayfalarında süren bu tartışmaya baktığımızda ortada ‘yeni’ solun […]

7 Eylül 2008
Read More >>

Etyen’nin sorunu solla

Ergenekon operasyonuna karşı solun tutumuna yönelik yapılan ideolojik, politik eleştiriler, değerlendirmeler solu geliştirmekte ve zenginleştirmektedir. Hiçbir fikir veya politik tutum eleştiriye tabi tutulmadan gelişemez, zenginleşemez. Ama ne yazık ki, tartışma bugüne kadar böyle yürümedi. Her şeyden önce tartışmaya dâhil olanların bir kısmı bir anlamda Birgün gazetesi üzerinden sosyalist sola karşı düşmanlık yapmaya çalışıyor. Etyen gibi […]

3 Eylül 2008
Read More >>

Hangi kapatma işe yaradı ki

Taraf Gazetesi Eylül 2008

Bundan önce de Kürtlerin kurduğu partiler kapatıldı. Türkiye’ye ne kazandırdığının, ne kaybettirdiğinin hesabı yapılmadan benzer senaryo yeniden oynanıyor. Bütün bunlar Kürtlerin yüzlerini başka yönlere çevirmelerine ve sorunlarının Ankara’da çözülebileceğine ilişkin umutlarını yitirmelerine yol açmadı mı? Kürt sorunu çözümünü daha fazla zorlaştırmadı mı?

Bugün, Anayasa Mahkemesi’nde DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, sözlü […]

1 Eylül 2008
Read More >>