YENİ YAZI DİZİ -8- Yerel seçimlere Hazırlanırken: SOL YÖNELİMLER İTTİFAKLAR TARTIŞMALAR

DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (DİSP) GENEL BAŞKANI DOĞAN TARKAN

BirGün GAZETESİ

17 MAYIS 200 8

Hakan Tahmaz- Önder İşleyen

 

“Çatı Partisi Sadece  var olan örgütleri hedefliyor

Var olan siyasi partileri bir araya getirecek olan bu çatı partisi bugün var olan partilere ve örgütlere bağlı olmayan ve bu örgütlerin toplam üye ve taraftarlarından defalarca fazla olan insanları nasıl kapsayacak? Burada binlerce, on binlerce insandan bahsediyoruz. İşte, çatı partisi fikrinin işe yaramaz hale geldiği noktada burasıdır.”

 

Irak savaşı ve işgaliyle gelişen savaş karşı hareketin en gelişkin olan İngiltere’deki stop the war içinde çıkan Respect ‘in ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Almanya’da da sol partinin kurulması Türkiye’de benzer tartışmaları başlattı. Özellikle İngiltere dekine benzer yeni sol parti arayışlarına giren DSİP çevresinin, aktüel önerileri ve tartışmaları değerlendirdik. Aynı zamanda önerdikleri yeni, sol partinin nasıl inşa edileceği konuştuk.

 

 

<<Solun bugünkü durumundan çıkış için çeşitli tartışmalar ve öneriler var. Sol bu durumdan sizce nasıl çıkabilir?

 

Türk solu uzunca bir süredir güç kaybediyor. Bu, sendikaların durumundan, çeşitli gösterilerde sol örgütlerin katılımından ve en genel olarak da seçimlerden belli. Belki bir iki istisna vardır ve her halde her grup kendisinin istisna olduğunu, güç kaybetmediğini, aksine büyüdüğünü iddia edecektir ama bu genel durumu değiştirmez. Solun içinde olduğu zayıflama, gerileme durumundan çıkış olarak çeşitli biçimler altında birlik önerilmektedir. Tabii ki birlik sağlanabilse bu önemli bir adım olur ama yaklaşık 40 yıldır sağlanamadığına göre bu çok anlamlı bir öneri değil. Çünkü sorun ideolojik ve politiktir.

Seçimlere dönük bir birlik uzunca bir süredir kurulmakta, üstelik bu birliğe Kürt hareketi de katılmakta fakat bu birlikler bir ilerleme sağlayamadığı gibi Kürt hareketinin de daha az oy almasına neden olmaktadır. Öyleyse çözümü politikalarda ve yeni olan da aramak gerekir.

 

<<Yeni olan nedir?

Yeni olan kendisini bir dizi alanda göstermektedir. Bir örnek verirsem, 26 Nisan’da nükleer santraların kurulmasına karşı Küresel Eylem Grubu’nun bir mitingi oldu. Bu mitinge katılanlar çok genç ve çok dinamikti. Bazı sol çevrelerin iddia ettiği gibi bunlar çevreci miydi? Hayır. Attıkları sloganlardan bunu çıkarabiliriz. Kimse asker doğmaz, yaşasın halkları kardeşliği vb. Bunlar “çevreci” sloganlar değil. Küresel BAK kortejleri, Ufuk Uras ve Baskın Oran’ın seçim kampanyalarına katılan binlerce gönüllü bu yeni olanı oluşturuyor. Çözüm bunların siyasal birliğini kalıcı hale getirmektir.

 

<<Bunun politik zemin nedir?

Buları en temel başlıkları ile özetlersek, yeni liberalizme, milliyetçiliğe ve ırkçılığa, militarizme, savaşa, cinsiyetçiliğe ve homofobiye, askeri darbelere, emperyalizme karşı olmak bir temel zemindir. Biraz daha ayrıntılı hale getirirsek, Kemalizm’e karşı olmak gerekir. Tabii bütün bunların üstüne Kürt sorununda daima Kürt hareketinin yanında yer almak, ona koşulsuz destek vermek gerekir. Ancak bu tutumla ırkçılığa, milliyetçiliğe ve Kemalizm’e karşı olmak anlam kazanır. Kemalizm’e karşı olmadan milliyetçiliğe karşı olamazsınız. Kürt hareketini koşulsuz desteklemezseniz milliyetçiliğe karşı olamazsınız.

Bu politik zeminin arkasında büyük, çok büyük bir güç var. Bu güç kendisini birçok alanda ifade ediyor ama en belirgin biçimde Hrant’ın cenazesinde gösterdi. Hrant’ın davasını unutturmamaya çalışıyoruz. Ama asıl Hrant’ın cenaze yürüyüşünü unutturmamalıyız.

 

<<Bu politik zemin nasıl oluşacak?

Böyle bir politik zemin kapalı kapılar arkasında bazı önde gelen sosyalistlerin tartışması ve anlaşması veya uzlaşması ile oluşamaz. Ancak ve ancak mücadele içinde, hareket içinde ve büyük ölçüde aşağıdan yukarı oluşabilir. Sayısız kampanya konusu var. Kimi zaman uzun süreli, kimi zaman kısa kampanyalar. Bunlar yeni hareketin bütün aktivistlerini hem yan yana getiriyor, hem de sokağa çıkarıyor. Bu kampanyalarda, şu anda sahip olduğumuz küçük ve etkisiz örgütlerin boy göstermesini sağlamaya çalışmak yerine hareketi inşa etmeye çalışırsak görüyoruz ki çok büyük güçler kıpırdamaya, hareketlenmeye başlıyor. Bu hareketlenme ne denli çok olursa siyasal örgütlenme ihtiyacı da o denli çok olacaktır.Yeni hareketin aktivistleri hem çok genç hem de bir başka özelliğe daha sahip. Hareket içinde çok kadın var. Bu genç kadınlar hareket içinde çok belirleyici yerlerdeler. BAK ve KEG kampanyalarında ve yürüyüş kortejlerinde sorumlulukların çoğunu kadınlar üstleniyor. Barikatların en önüne onlar çıkıyor. Sloganları onlar belirliyor, onlar attırıyor. Edilgen değil, belirleyen olmaya çalışıyorlar.

 

<<Daha çok DTP, SDP ve EMEP’in önerisi olarak tartışmaya açılan “Çatı partisi” önerisini nasıl değerlendiriyorsun?

Bu öneri aslında var olan bir durumu tekrarlıyor aynı zamanda da daha önce sayısız kereler yaşadığımız bir öneriyi başka bir kılıfla önümüze getiriyor. Aslında kalıcı bir seçim ittifakı öneriliyor. Oysa bizim ihtiyacımız bir seçim ittifakı değil kalıcı, sol bir örgütlenme. Seçim ittifaklarının bir işe yaramadığına yukarıda değinmiştim. Son seçimlerin sonuçları her açıdan bunun göstergesi. Var olan siyasi partileri bir araya getirecek olan bu çatı partisi bugün var olan partilere ve örgütlere bağlı olmayan ve bu örgütlerin toplam üye ve taraftarlarından defalarca fazla olan insanları nasıl kapsayacak? Burada binlerce, on binlerce insandan bahsediyoruz. İşte, çatı partisi fikrinin işe yaramaz hale geldiği nokta burasıdır. O sadece var olan örgütleri bir araya getirmek istiyor. Ben ise yeni hareketin yeni aktivistlerini bir araya getirmek istiyorum. Yeni harekete güveniyorum.

 

<<Yaklaşan yerel seçimlerde ne yapılmalı?

Bizim önerimiz Baskın Oran ve Ufuk Uras kampanyalarının bu kez daha yaygın olarak hayata geçirilmesidir. Bu iki kampanya gösterdi ki farklı temellerde, farklı önermelerle ve biçimde öne çıkıldığında çok büyük sayıda aktivisti bir araya getirmek mümkün. Bu iki bölgenin seçim kampanyasında 5-10 bin aktivist görev aldı. Bu sayı DTP hariç bütün Türk solundan daha büyüktür. Benzer bir girişim inşa etmek gerekiyor. Sorun ortak adaylar çıkarmak değil, yeni adaylar çıkarmaktır.

 

İngiltere’deki Respect deneyi üzerine bir şeyler söyleyebilir misiniz?

Respect, İngiltere’deki savaş karşıtı hareketin ürünü. Böyle olduğu için de çok olumsuz seçim yasalarına rağmen kötü sayılamayacak başarılar elde etti. Respect de bir partiler koalisyonu değil, aktivistler birliğiydi. Ne var ki Respect kısa süre önce bölündü. Sağ kanat Respect Yenilenme adı ile ayrıldı. Son yerel seçimlerde bir dizi başarılı ve çok başarılı sonuç olmasına rağmen Respect büyük bir yara aldı. Respect örgütlenmesi içinde asıl sorun politik. Politik anlaşmazlıktır. İngiliz solunda sağa kayış var ve zaten bunun sonucu olarak seçimlerde Muhafazakâr Parti iktidardaki İşçi Partisi’ni neredeyse ezdi.