YENİ YAZI DİZİ -7- Yerel seçimlere Hazırlanırken

BirGün GAZETESİ

15 MAYIS 200 8

Hakan Tahmaz- Önder İşleyen

 

DTP EŞ GENEL BAŞKANI EMİNE AYNA:

 

“Çatı Partisi Türkiye’nin demokratikleşmesi için güç birliğidir

Çatı Partisi’ni stratejik açıdan ele alıyoruz. Böyle bir partinin öncelikle hedefi özgürlükçü, demokratik, eşit ve sivil bir anayasa ve demokratik cumhuriyet olmalı.

Böylece Çatı Partisi, doğru örgütlenme, doğru emekle oluşacak olan bu yapıyı bir sonraki genel seçimde iktidarı hedefleyen bir olguya dönüştürebilmeli”

 

Hakkında Anayasa Mahkemesinde kapatılma davası açılan ve Çatı parti tartışmaların odağında bulunan DTP Genel Başkanı Emine Ayna ile Çatı Partisine yaklaşımını koşuttuk. Çatı partisi önersinin kaderi belirleyecek yegâne güç olan DTP önümüzdeki ay sonunda kongresini yaparak yeni yönetimini seçerken aynı zamanda geleceğini netleştirecek. Bu süreç DTP’nin çatı partisine ilişkin yaklaşımını daha da netleştirdiği bir süreç olarak işleyecek.  Emine Ayna DTP çevresinin çatı partisine taktik yaklaşmadığı konuyu stratejik eli aldığının altını çizmektedir.

 

<<Sol, 22 Temmuz seçimlerinde ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gördü. Bu   durumu nasıl aşabilir?

 

Bu durum sadece ve sadece mahallelere inip halkı örgütlemekle aşılabilir. Örneğin biz newroz kutlamalarında en güçlü olduğumuz yerlerde bile -ki newroza Kürtler genelde fazlasıyla duyarlıdır- binlerce görevli ile ev ev bildiri dağıtımı, yüzlerce yönetici ile günde 3-5 tane mahalle halk toplantısı yapılarak katılımın önemi anlatılarak çalışma yürütürüz. 1 Mayısta katılan tüm kurumlar aynı yöntemle İstanbul’da çalışmış olabilseler de düşünün İstanbul’da nasıl bir hareket ve dinamizm açığa çıkardı. Sonuçta her şey emektir.

 

<<Bunun politik zemini nasıl tanımlıyorsunuz?

Bugün politik zemin gerilimi yüksek, ilkel milliyetçi-faşizan yönleri öne çıkmış, bir yandan devlet iktidarını ele geçirme kavgaları süren ama aynı zamanda devlet diktatörlüğünün AB’ye rağmen belirginleştiği bir zemin.

 

<<Bugün toplumsal değişim için hangi siyasal özneler  ve  toplumsal güçleri motor güç olabilir?

Yukarıda belirttiğim zemin Türk Kürt tüm barış, demokrasi, hak ve özgürlük mücadelesi yanlılarını birer özneye dönüştürecek yani sizin deyiminizle motor güce dönüştürecek bir zemin.

 

 <<Basına çok farklı  Çatı Partisi tanımı yansıdı. Siz  nasıl tanımlıyorsunuz?

Henüz oluşmamış bir partiyi tanımlamayı doğru bulmuyorum. Çünkü şu anda yapacağım tanım beni ve partimi bağlayacaktır. Şu anda henüz herkesin nasıl olabiliri tartıştığı bir süreç. Ancak düşüncemi paylaşacak olursam; bugün özellikle parlamentoda DTP dışında politikalara eleştirel yaklaşan, Türkiye’nin demokratikleşmesini esas alan hatta bunu olmazsa olmaz gören başka parti yok. Yani görünürde birçok parti var. Ama sadece iki görüş var. Biri DTP ve Ufuk Uras, diğeri ise öteki partiler ve bağımsızlar. Yani AKP ve diğerlerinin demokrasi diye bir problemleri yok. Türkiye’nin fazlasıyla demokratik olduğunu düşünüyorlar. Ellerinden gelse mevcut hakları bile kaldırmayı düşünecekler. AKP’ye verilen %47 oy demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa değişikliği yapabilecek güçte bir hükümeti oluşturabilmesi içindi. Aslında mecliste DTP ile bu güç oluştu da. Ancak görüldü ki AKP’nin böyle bir niyeti de derdi yok. O bu oy oranını koz olarak kullanıp tüm anti demokratik uygulamaları meşrulaştırmayı esas aldı. Dünyada örneği yoktur. %47 oy alıp daha yılını doldurmadan Kürtler, kadınlar, esnaflar, işçiler, memurlar meydanları doldursun ve hükümeti istifaya çağırsın. Bu Başbakana bizi kandırdın isyanıdır, her şeyden önce. İşte bu toplumsal muhalefetin ciddi şekilde örgütlenmesine ihtiyaç var. Çatı partisi ya da hareketi bunu yapabilmeli. Hedefi özgürlükçü, demokratik, eşit ve sivil bir anayasa ve demokratik cumhuriyet olmalı. Doğru bir örgütlenme, doğru bir emek oluşacak bu yapıyı bir sonraki genel seçimde iktidarı hedefleyen bir olguya dönüştürebilmeli. Ama dediğim gibi tüm bunlar sadece düşüncedir. Çatı Partisinin biraraya getireceği bileşenler tüm bunları yani hedeflerini, nasıl olabileceğini daha başka kimlerle olabileceğini tartışıp netleştirecektir.

 

<<Çatı partisinde yer alanların partileri devam mı edecek?

 

Umarım devam ederler. Ama çoğalmak esas alınmalıdır. Sadece birkaç parti ile yukarıda belirttiğimiz hedefler açığa çıkmaz.

 

<<Bu durumun Çatı partisi içinde yer alan bazıları için birden çok politik hayat anlamına mı geliyor?

 

Hayır, çatı partisi içinde yer alan herkes Türkiye’nin demokratikleşmesi ve demokratik anayasa değişikliğini İstemiyor mu? Sadece önceliği bunun mücadelesine vermesi gerekecek herkesin o kadar.

 

 << Seçim Partisi veya ittifak partisi mi öneriyorsunuz?

Kesinlikle hayır. Bana göre böyle bir yaklaşım bu projeyi bitirir. Seçimde birlik ve ittifak için çatı partisine ihtiyaç yoktur. Zaten her seçim öncesi bir birine yakın partiler kişiler bir araya geliyor ve bunu tartışıyor, çeşitli ittifaklar oluşuyor. Çatıyı böyle değerlendirmek misyonunu küçültür.

 

<<Bir çalışma takvimi ve planı oluşturuldu mu, ya da böyle bir öneri var mı?

Bu çalışmayı yürütenler diğer partiler gibi bize de geldiklerinde MYK’mızda tartıştık. Önemsediğimizi ve içinde yer alabileceğimizi kararlaştırdık. Ve bu konuda Eş genel Başkan Yardımcılarımızdan Mustafa Sarıkaya başkanlığında bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz bu çalışmaları yürütüyor. Henüz oluşturulmuş bir takvim yok. Ancak şu anda bir girişim grubu oluşturmayı ve daha geniş kurumlarla, kesimlerle, bireylerle çatı partisi projesini tartışıp katmayı planlıyorlar.

 

<<Çatı Partisi çalışmasını yürüten  partilerin ortak paydaları şu anda nedir?

Demokrasi yanlısı, barışçıl çözümden yana, özgürlükçü, emeğin kazanımlarına önem veren, çoğulcu ve eşitlikçi olmalarıdır.

 

<< ÖDP, EMEP, DTP ve SDP gibi bu çalışma içinde yer alıyor mu?

ÖDP ile görüşmelerin sürdüğünü biliyorum. Ancak henüz katılım konusunda bir irade oluşturmuş değiller. Tabii ki katılmalarını isteriz.

 

<<Basında Çatı Partisi Genel Başkanı birden çok kişinin  ismi geçiyor? Bu konuda bir ilerleme var mı? 

Bu konuda bir tartışma bile yok. Bunlar insanların düşünceleridir. Daha ilkelerini, ortak paydalarını, ne için ne yapacağını netleştirmediğimiz bir hareketin başkanını tartışmak henüz erken olacaktır. Ama insanların düşüncelerinden de korkulmamalı.

 

<<<Bu çalışma kapsamında kimlerle görüşüldü ve nasıl yaklaşıyorlar?

Oldukça geniş kesimlerle görüşüldü. Ve takip ettiğim kadarı ile büyük bir heyecan yarattığını söyleyebilirim. Ancak herkes bunun artık başarılması gerektiğini bundan sonra başka bir şansımızın olamayacağını, bu çalışmanın içine girenlerin başladıktan sonra muhakkak başarması gerektiğini söylüyorlar. Sanırım bunun devlette (iktidarıda kapsayarak söylüyorum) farkında bu nedenle de zaman zaman bu çalışmayı güdükleştirmek, büyümesine engel olmak için bazen partimizin de adını kullanarak çeşitli asparagas haberler yapıyor. Bu oyunlara gelmemek gerekir. Bu proje hepimizin Türkiye’nin projesi. Birlik projesi.

 

<<Çatı Partisiyle ilgili Mayıs ayı içinde girişim heyeti kimlerin yer alması amaçlanıyor?

Emeğini ortaya koyacak, gece gündüz çalışacak, il il gezecek ve yerellerde de bu çalışmanın ayaklarını oluşturacak bir ekip olabilir. İçinde kimlerin yer alacağı fark etmez. Çatı partisi çalışması içinde yer alan herkes olabilir. Önemli olan bu heyetin ulaşabileceği herkese ulaşabilmesi ve çalışmanın ilkeleri konusunda ikna edip ortaklaşabilmesidir.

 

<<DTP,  kapatılması davası bu çalışmayı nasıl etkilemektedir?

Kapatılma davası bu çalışmayı etkilemez. Belki DTP adıyla yer almayız ama belki kendine başka bir ad koyan bir grup olarak yer alırız. Bunu daha çok o gün geldiğinde nasılını belirlemek gerekir. Ya da kapatılmayız

 

<<DTP,  sözünü  ettiğiniz Türkiye Partisi projesine ne derece hazır? Bazı tartışmaların olduğu basına yansıdı.

Dediğim gibi basına yansıyan bu tartışmalar gerçeği çok ta yansıtmıyor. Bize karşı kuşkulu yaklaşımların gelişmesi isteniyor. DTP Türkiye partisidir. Ancak önceliğin Kürtlerin hak ve özgürlük talebidir. Bu nedenle de tabanı daha çok Kürtlerden oluşuyor. Hepsi bu. Sadece belli bölgelerde yoğunlaşmasını Türkiye partisi olmamak olarak açıklanırsa, başta bu Türkiye’yi bölmek olur! CHP’de bugün Türkiye genelinden değil belli bir bölgeden oy aldı. Türkiye partisi değimli? Ya da ÖDP, SDP, EMEP vb partilerin oy aldıkları kesimler belli. Bu onların Türkiye partisi olmasına engel mi? Eğer Kürtlerin genelde oy verdiği partiyi Türkiye partisi olmamakla tanımlarsanız bu Kürtleri nereye koyuyorsunuz sorusunu getirir. Bu yaklaşım ayrılıkçı bir yaklaşımdır. Biz zaten Türkiye partisiyiz.

 

<<  Bu güne   kadar yapılan  çeşitli seçim ittifakları ve değişik işbirlikleri deneylerin başarısızlığını nasıl aşmayı düşünüyorsunuz?

Dürüstlük ve samimiyetin yanı sıra Türkiye’nin bugün geldiği noktanın bunu herkesin önüne bir görev olarak koyduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadarki birlikler seçim öncesi gerçekleşen ve seçimleri hedefleyen birliklerdi. Her ne kadar devamlılığı konusunda bir niyet her zaman oluştuysa da seçimden sonra bu birlikler hep dağıldı. Çünkü hedefi seçimlerdi. Oysa çatının hedefi seçimler değil. Türkiye’nin demokratikleştirilmesi için güç birliği. Seçim için değil.

 

Bazı kişi ve çevrelerin seçim partisi önerisine, DTP nasıl yaklaşmaktadır?

Hayır diyoruz. İşte o zaman yukarıdaki sorunuzda belirttiğiniz tehlike açığa çıkacaktır. Bu çözüm birliği olmayacaktır. Seçimler gelir. Çatının dışında ittifak görüşmeleri olur, olmaz. Vs. ancak kesinlikle çatıya ve çatının hedeflerine zarar vermemeli. İttifak ve seçimler Çatı partisinden ayrı tartışılmalı diye düşünüyorum.

 

<< Pekiyi yaklaşan yerel seçimlere sol ne yapmalıdır, nasıl bir seçim taktiği izlenmelidir?

Yaklaşan yerel seçimler için ayrı bir tartışma zemini yaratılabilir. Ama çatı hareketinin bu konuda iyi bir hareketliliği ve güveni açığa çıkarabileceğini düşünüyorum.

 

<<AKP, yerel seçimlere yönelik DTP Belediyelere “savaş açtı” buna karşı nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz?

Belediyelerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda seçim komisyonlarımızı oluşturduk. Bu komisyonlar izleyeceğim seçim stratejimizi belirlemek üzere üç aydır il il, ilçe ilçe, bazen köy köy dolaşıp halk toplantıları yapıyorlar.

 

<<AKP  yerel seçimlerde Türkiye genelinde geriletmek için sizce Kürt hareketine ve sol ne türden sorumluluklar düşüyor?

Yerelde demokrasiyi geliştirecek ve yereli özerkleştirmeyi hedefleyecek bir ittifak ve aday profili esas alınırsa sonuç alınabilir.

 

 <<Sizce yerel seçimler sonrası solu nasıl bir gelecek bekliyor?

Ben umutluyum, daha güçlü, daha dinamik ve daha çok emek bekliyor. Gençler ve kadınlar gümbür gümbür geliyor. Genç dinamiği ve kadın dinamiği değişimin belirleyici unsurlarıdır. Newrozda, 8 Martta, 4 Nisanda, 1 Mayısta ve 6 Mayıs’ta en çok gençlerin ve kadınların varlığı dikkat çekiciydi. Gençlerin ve kadınların olduğu yerde umut vardır