Kürt Sorununda Kapatılmak İstenen Kapı      

27 Eylül 2007 Bu Yazı Azadiya Welat’ta gazetesinin Türkçe eki olarak yayınlanan Gündem’in 27 Eylül 2007 günü yayınlanmıştır.

Mecliste, DTP’nin grup kurması, demokratik çözüm isteyenler tarafından bir şans olarak görüldü. Soruna çözüm arayışlarının parlamenter zemine çekilmesi yeni çatışmaların, ölümlerin, sosyal, ekonomik ve kültürel tahribatın önüne geçilmesi sonucu doğuracaktı. Ancak 2 ay gibi kısa sürede olup-bitene göz […]

27 Eylül 2007
Read More >>

Şemdinli’den Ankara’ya Kürt Sorunu (2007)

Hakan Tahmaz, Kürt sorunu konusunda gelişme göstermenin, ancak ve ancak Türkiye’nin demokratikleşebilmesiyle mümkün olduğunu söylüyor. “Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve Kürt sorununun çözümünün yolunu açacak kilit mesele, ordunun siyasal yaşam üzerindeki vesayetinin son bulmasını sağlamaktır,” diyen Tahmaz’ın kitabının birinci bölümü, iki yıllık sürece ilişkin bir değerlendirmeden oluşuyor. İkinci bölüm, Tahmaz’ın Kürt sorunu konusunda yayınlanmış makalelerinden ve üçüncü […]

20 Eylül 2007
Read More >>

Peki Şimdi Ne Olacak?

BİRGün Gazetesi  Yazı Dizisi:  15 Eylül 2007    

Hakan Tahmaz: Kürt hareketinde sarsıntı var

Kürt hareketi ortak bir politik eksen içinde ilerleyemiyor. Bu da yeni bir durum değil. 1999 yılında Öcalan tarafından uygun görülen siyaseti tam anlamıyla uygulayamadıklarını düşünüyorum. Bu hareketi bir rotaya sokan güç zayıfladı. Kürtlerin bir kısmı Barzani’ye, bir kısmı Avrupa’ya bakmaya başladı. Yani […]

15 Eylül 2007
Read More >>

AKP’nin Diyarbakır Taarruzu   

Gerçek Gündem 15 Eylül 2007

22 Temmuz seçiminden hemen sonra Başbakan, biraz da seçim başarısınız sarhoşluğuyla AKP yöneticilerine yapılacak ilk yerel seçimlerinde bazı belediye başkanlıklarını kazanmaları talimatı verdi. Bunlar İzmir, Çankaya, Hakkâri, Diyarbakır ve Tunceli belediyesiydi. Bu belediyelerden İzmir ve Çankaya uzun dönemdir sosyal demokratlar tarafından yönetilmektedir. Diyarbakır 2 dönemdir DTP geleneğinin yönetimde. Tunceli ise […]

15 Eylül 2007
Read More >>

Anayasa Tartışması ve Sol   

Radikal 2 – 9 Eylül 2007    

AKP’nin 22 Temmuz seçim beyannamesinde ve 60. hükümet programında sivil anayasa yapılması ağırlıklı yer tutuyor. Sivil anayasa yapma fikri toplumun geniş kesimlerde olumlu yankı buldu. Tartışma anayasa taslağının kamuoyuna duyurulmasıyla daha şiddetlenecek ve yaygınlaşacak. Şimdi Kenan Evren anayasasının tozlu raflalar gönderme fırsatı doğmakta.

Sol, 25 yıldır her fırsatta […]

9 Eylül 2007
Read More >>