Daha Fazla Çapa

Birgün Gazetesi 14 Ekim 2006

Sorunun daha fazla milliyetçilik ekseninde gelişmesine karşı kendi iç dinamiklerle demokratik zeminde çözüm kanallarını yaratmak durumundayız. Yaşanan kaygı verici gelişmeler Kürt sorunun demokratik zeminlerde çözümü mücadelesinden geri durmayı haklı çıkaramaz. Aksine daha fazla inisiyatif göstermek ve geliştirmek durumundayız.

 

Bu açıdan PKK’nın silahlı eylemleri durdurması Kürt sorunun demokratik zeminlerde çözümü mücadelesinin etkin, inandırıcı, şoven histerilerden uzak yürütülmesi için büyük bir şanstır. Eylemelerin durması ya da sona ermesi tek başına Kürt sorunun çözümü değildir. Çözüm ya da barış adaletle mümkündür. Adaleti sağlayacak olan ise eşitlik ve özgürlüktür. Bu anlamda  Kürt sorunun köklü çözümü  ile sorunun şiddetsiz, silahsız  demokratik zeminlerde çözüm sürecine girilmesi mücadelesi iki ayrı düzeydir.

 

Bugün şeyden önce, sürecin normalleşmesine ve diyaloga ihtiyaç var. Normalleşme ve diyalog için DTP ve seçilmiş yerel yöneticiler önemli işlen görebilir. Demokratik zeminlerin geliştirilmesi ve Kürtlerin temsilinin önünün açılması bu sürecin derinleşmesine için en önemli şarttır. Sürecin tersine işlemeye devam etmesi kopuşu derinleştiren ve geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına yol açacağı kesindir. Demokratik bir ülkede eşit ve özgür yurttaşların birarada yaşamalarını sağlamanın biricik teminatı diyalog zeminleri üzerinden toplumsal değişimin sağlanmasıdır. Toplumsal değişim, yaşam ve çalışma alanlarında geliştirilecek birarada yaşama dönük kitlesel mücadeleyle mümkün olacaktır. Bu nedenledir ki, silahların konuştuğu dönem ait dil ve yaklaşımlarla sürecin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek mümkün değil. Eylemsizlik sürecinin derinleşmesi ve kalıcılaşması için Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği yaklaşıma uygun  “silah kullanmayana karşı silah kullanılmamanın koşullarının oluşturulması gerekir. Çatışma sürecinin ait her türde silahlı, özel örgütlenmelerin zaman geçirmeden tasfiyesi çatışmanın kalıcı olarak ortadan kaldırılması için şarttır. Yeni dönemde en az bunlar kadar önemli olan 20 yıllık çatışma sürecinin yarattığı sosyal, toplumsal, psikolojik yararların hızla sarılması için bölgeye sosyal ve ekonomik pozitif ayrımcılık uygulanmasına başlanmasıdır.