BİRARADA YAŞAM İRADESİ

BİRGÜN Gazetesi 10 Temmuz 2006

Son dönemde toplumsal parçalanma, ayrışma ve kopuşun değişik boyutlarına dikkat çeken, pek çok yazı yazıldı. Birçoğundan “sessiz bir çığlık” yükseldi. Toplum olarak sözü edilen tehlikenin ve dikkat çekilen sorunların ulaştığı boyutun ne derece idraki içindeyiz, kuşkuluyum. Çünkü dikkat çekilen tehlikenin ortadan kaldırılması, savuşturulması için etkin bir müdahalede bulunamadığımız gibi, aksine, […]

10 Temmuz 2006
Read More >>