Sendikal  Kısıtlamaları Aşmak İçin

Gelecek Dergisi Ocak 2006 Sayı: 28

 Son günlerde siyasal gelişmelerin günlük akışı içersinde  sesiz sedasız   tartışılan konulardan  biri de çalışma   alanına ilişkin yapılmak istenen düzenlemeler üzerine sürmekte. Tartışmalardan biri   Eylül ayı başında Türk-İş tarafından hazırlanan “Anayasanın Çalışma  Hayatını Düzenleyen Hükümleri İle İlgili Değişiklik Önerileri, Taslak Görüşü” başlıklı rapor üzerine.Daha önce AB yetkilileri tarafından   geçiştirilen  sendikal […]

1 Ocak 2006
Read More >>